Máte otázku? Jak je na tom Vaše smlouva nebo jak změnit dodavatele, jak rozumět smlouvě, jak je tvořená cena atd.? Zadejte dotaz

Elektronické podepisování a elektronická komunikace

Společnost encall s.r.o. (dále jen „my“) umožňuje využití elektronických prostředků pro účely uzavírání smluv, předávání oznámení a informací, či poskytování souhlasu (déle jen „elektronická komunikace a elektronické podepisování“).

Pro elektronickou komunikaci i elektronické podepisování využíváme platformu DigiSign. DigiSign je on-line nástroj sloužící k elektronickému podepisování dokumentů, který splňuje všechny standardy EU (GDPR, eIDAS) pro učinění platného právního jednání na území České republiky. Takto podepsané smlouvy jsou platné a závazné pro obě smluvní strany, jako kdyby byly podepsané v listinné podobě.

Používáním platformy DigiSign a podepsáním dokumentu prostřednictvím platformy DigiSign:

  • vyjadřujete souhlas s podmínkami jejího používání,
  • vyjadřujete souhlas s elektronickým podepisováním a elektronickou komunikací s námi,
  • potvrzujete, že jste se seznámil s tímto dokumentem a podmínkami elektronické komunikace a elektronického podepisování.

Odvolání Vašeho souhlasu

Svůj souhlas s elektronickou komunikací a elektronickým podepisováním můžete kdykoliv změnit s účinky do budoucna. V takovém případě vám budeme, od doručení oznámení o odvolání Vašeho souhlasu, zasílat veškerou komunikaci a dokumenty pouze v listinné podobě.

Elektronická komunikace

Každou komunikaci a všechny dokumenty, které Vám musíme v rámci našeho vztahu, nebo vztahu našich partnerů s Vámi poskytnout nebo zpřístupnit Vám budeme zasílat elektronicky, a to buď prostřednictvím platformy DigiSign, nebo na Vaší e-mailovou adresu. Pro elektronickou komunikaci upřednostňujeme zasílání dokumentů a informací stejným způsobem a na stejnou adresu, kterou jste nám poskytli. U takto poskytnuté adresy potvrzujete, že:

  • došlo k přijetí potřebných opatření za účelem zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu vzájemné e-mailové komunikace. Zejména jde o přijetí těch opatření zaručujících zamezení přístupu třetích stran k této adrese, minimálně je zajištěna dostatečná úroveň zabezpečení ve formě unikátních a silných přihlašovacích hesel;
  • ji máte výhradně pod svojí aktivní kontrolou; a
  • bez zbytečného odkladu nám oznámíte, dojde-li k jakékoli změně při jejím používání.

Právní jednání nelze zpochybňovat zejména v případech, kdy některá z výše uvedených potvrzení nebyla splněna.

Při elektronickém jednání budou strany k podepisování používat elektronický podpis, jímž se rozumí jakákoli data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání.

Strany nebudou z důvodu nedostatku formy, omylu při jednání nebo jiného důvodu zpochybňovat vzájemně učiněná právní jednání, která budou splňovat náležitosti uvedené v těchto podmínkách, včetně těchto podmínek samotných, a budou tato jednání považovat za právně závazná.

V případě odvolání souhlasu s elektronickou komunikaci budeme při doručování dokumentů používat poštovní doručovací službu a dokumenty Vám budeme zasílat v listinné podobě na poštovní adresu, kterou jste nám poskytli.

Získávání listinných kopií

Kdykoli nás můžete požádat o listinnou kopii jakéhokoli dokumentu, který jsme Vám poskytli elektronicky. Prostřednictvím platformy DigiSign můžete dokumenty stahovat, ukládat nebo je tisknout.

Jak nás můžete kontaktovat

Cokoliv nám potřebujete sdělit, pošlete nám zprávu na info@encall.cz.

Chcete nás informovat o změně Vaší e-mailové adresy?

Pošlete nám e-mail na info@encall.cz a uveďte Vaší předchozí i novou e-mailovou adresu.

Pokud jste si vytvořili na platformě DigiSign uživatelský účet, můžete Vaší novou e-mailovou adresu upravit prostřednictvím nastavení Vašeho účtu na platformě DigiSign.

Chcete si vyžádat kopii v listinné podobě?

Zašlete nám e-mail na info@encall.cz a uveďte svou e-mailovou adresu, Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a telefonní číslo. Za první zaslání listinných kopií Vám nebudeme účtovat žádné poplatky.

Chcete odvolat svůj souhlas s elektronickou komunikací a elektronickým podepisováním?

Zašlete nám e-mail na info@encall.cz a uveďte svou e-mailovou adresu, Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a telefonní číslo. K odvolání souhlasu od Vás nepotřebujeme žádné další informace. Důsledkem odvolání Vašeho souhlasu s elektronickou komunikací a elektronickým podepisováním může být delší doba zpracování Vašich transakcí.

 

Technické požadavky

Elektronické podepisování prostřednictvím platformy DigiSign je možné ve všech dostupných webových prohlížečích i operačních systémech, a to jak v mobilu, PC nebo tabletu s internetovým připojením.

Tento dokument a informace o elektronické komunikaci a elektronickém podepisování jsou dostupné na https://www.encall.cz/digisign-informace/